May 27, 2024

MLT – Abdonlah Maela

Sumber artikel asal: Bapak Christiyanto Nugroho Asmadi (http://infoperkutut.com)

Singkatan penternak : MLT

Bilangan reban : 39

Pemilik : ABDONLAH MAELA / Cikgu Mat Lotu

Alamat : 5/2 Moo 6 Tumbon PlongHay A.Kapor J.Pattani 94230, Thailand

TEL : 073-329784, 898777493, 0862979645

Facebook : https://facebook.com/chikgumad.mlt/

Abdonlah Maela atau lebih dikenali dengan panggilan Cikgu Mat Lotu merupakan antara NAMA BESAR penternak dalam industri penternakan merbuk Siam untuk pertandingan, reban ternak dari MLT telah banyak melahirkan burung merbuk juara di Thailand, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Beliau begitu komited menjaga kualiti induk untuk pembiakbakaan untuk mengisi reban-reban barunya berjumlah 39 unit yang menggunakan format 3 siri:

  • N-111A s/d 999A = 9 reban
  • N-111B s/d 999B = 9 reban
  • N-111C s/d 999C = 9 reban
  • N-111D s/d 999D = 9 reban
  • N-111E s/d 333E = 3 reban

Maklumat reban dan induk reban ternak merbuk milik MLT (Sehingga Ogos 2012)

REBAN JANTAN BETINA
     
111-A TP-10 TP-MMM
     
222-A SOK N-05 CC N-5A
  MLT N-3 X MLT N-1 CC N-3A X CC N-6B
333-A TP-666 CC N-9A
    CC N-3A X CC N-5B
444-A TP-18 MLT N-2
     
555-A TP-22 MLT N-14
  DTP N-21 X TP-32  
666-A TP-666 MLT 555-A
    MLT N-2 X MLT N-14
777-A TP-41 CC N-7A
  TP-17 X MLT N-3 CC N-3A X TP-41
888-A TP-22 CC N-6A
  DTP N-21 X TP-32 CC N-3A X CC N-2B
999-A TP-NNN TP-10
     
111-B TP-106 MLT N-4A
     
222-B SOK N-05 MLT N-1
  MLT N-3 X MLT N-1  
333-B TP-115 ND 250
     
444-B TP-45 CC N-6A
    CC N-3A X CC N-2B
666-B TP-22 MLT 444-A
    TP-18 X MLT N-2
888-B MLT 666-A LUM
  TP-666 X MLT N-5 MLT N-14 X MLT N-1
999-B TP-31 MLT N-14
  TPP T-9 X TP-999 MLT N-2 X MLT N-5
111-C MLT 666-A MMC M-2
  TP-666 X MLT N-5 TPP T-9 X TP-222
222-C MLT N-2 TP-37
     
333-C SMT N-4 TP-222
  TL N-4 X MLT N-12 TP-666 X MLT N-2
444-C MLT N-2 CK 1012
  MLT N-1 X TP-37  
666-C MLT N-29 SY N-5
  SMT N-4 X DYP N-3  
888-D TP-33 TP-33
  MLT N-1 X TP-05  
MMM TP-NNN CC N-7A
     
TTT MLT N-2 MLT N-1
  MLT N-1 X TPP T-9 MLT N-2 X TP-37